Ai đau dạ dày thì gặp tôi. Gia đình tôi 3 đời chữa đau dạ dày tại vùng cao với bài thuốc gia truyền
Phươg pháp này của ông đã giúp hàng ngàn người khỏi đau dạ dày.